Menu

MBK LIFE IPA

คุ้มครอง ครอบคลุม อุ่นใจจากอุบัติเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยทุนประกันสูงสุด 10 ล้านบาท

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

1 ปี

ระยะเวลาเอาประกัน

1 ปี

อายุรับประกันภัย

5 – 70 ปี

  • จุดเด่นผลิตภัณฑ์

    คุ้มครองจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

    คุ้มครองการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย

    คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์

    คุ้มครอง 2 เท่า กรณีอุบัติเหตุสาธารณะ*

  • ตัวอย่างผลประโยชน์

กรุณาใส่ข้อมูล เพื่อให้ MBK LIFE ติดต่อกลับ