Menu

MBK Life 2/1 2.5%

แบบประกันคุ้มค่า การันตีผลตอบแทน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

1 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

2 ปี

อายุรับประกันภัย

1 เดือน 1 วัน – 65 ปี

  • จุดเด่นผลิตภัณฑ์

    ผลตอบแทนสูง

    ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว

    ระยะสั้น ไม่ต้องรอนาน

  • ตัวอย่างผลประโยชน์

* อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์ อ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทยประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
**เงื่อนไขและความคุ้มครองเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

คำนวณผลตอบแทน

กรุณาใส่ข้อมูล เพื่อให้ MBK LIFE ติดต่อกลับ