MBK LIFE ผนึก ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ เพิ่มช่องทางขายประกันให้ลูกค้า

0
2112

นายพิบูล วศินชัชวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  หรือ MBK LIFE ร่วมกับนายศรีกรุง อรุณสวัสดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ MBK LIFE ผ่าน ศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกในการซื้อประกันให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายมีทั้งแบบประกันออมทรัพย์ระยะสั้นและระยะยาว หลากหลายรูปแบบให้ผลตอบแทนคุ้มค่าตามความต้องการของลูกค้า โดยมีนายนพดล เรืองจินดา ประธานกรรมการบริหาร MBK LIFE ร่วมในพิธี

ในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
ที่ 1 นายวุฒิเลิศ สุวรรณศรี          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่ 2 นายพิบูล วศินชัชวาล           กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ที่ 3 นายศรีกรุง อรุณสวัสดี          ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
ที่ 4 นางสาวนวพร อรุณสวัสดี       กรรมการบริหารส่วนสำนักงาน บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
ที่ 5 นายพงษ์ธวัทน์ ก้าวสัมพันธ์    กรรมการบริหารส่วนปฏิบัติการ บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด
ที่ 6 นายนพดล เรืองจินดา           ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)