Menu

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ (สำหรับเว็ปไซต์ หรือบริการออนไลน์ของบริษัท)

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อระบุเวลาและสาเหตุที่มีการ ใช้คุกกี้ขณะมีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้บริการออนไลน์ (“ผู้ใช้งาน”) ของบริษัท โดยมีข้อความตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

ในนโยบายฉบับนี้ คำว่า “คุกกี้” ที่บริษัทใช้ หมายถึง คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

ความหมายของ “คุกกี้” 

คุกกี้ คือ ชิ้นส่วนข้อมูลที่เว็บไซต์ขอให้เบราว์เซอร์จัดเก็บรวบรวมstandard internet log information และข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาของผู้ใช้งาน คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ “จดจำ” การใช้งานและการตั้งค่าความต้องการของผู้ใช้งานเอาไว้

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่รองรับคุกกี้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเบราวเซอร์ของตัวเองไม่ให้รับคุกกี้บางประเภท หรือคุกกี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถลบคุกกี้เมื่อไรก็ได้

สาเหตุที่บริษัทใช้คุกกี้

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อให้ทราบได้ว่า ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร และเพื่อช่วยปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ตัวอย่างเช่น คุกกี้บางตัวจะจดจำการเลือกภาษา หรือการตั้งค่าของผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องตั้งค่าซ้ำเมื่อกลับเข้ามาที่เว็บไซต์อีกครั้ง  

นอกจากนี้ บริษัทยังใช้คุกกี้ เพื่อช่วยให้บริษัทนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานได้ เช่น วิดีโอในเว็บไซต์โดยบริษัทอาจศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อแสดงโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เพื่อ “ทำการตลาด” ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้แก่ผู้ใช้งานอีกครั้ง

ประเภทของคุกกี้ในเว็บไซต์ของบริษัท

คุกกี้ของบริษัทและคุกกี้ของบุคคลภายนอก

คุกกี้ของบริษัท คือ คุกกี้ที่ออกโดยโดเมนของเว็บไซต์ mbklife.co.th ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้เพื่อระบุการตั้งค่าภาษา และตำแหน่งที่ผู้ใช้งานเลือกหรือเพื่อช่วยในการแสดงผลเพื่อการใช้งานพื้นฐานของเว็บไซต์

คุกกี้ของบุคคลภายนอก คือ คุกกี้ที่ออก และบริหารจัดการโดยบุคคลอื่น เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทหรือผู้ให้บริการต่างๆ คุกกี้ประเภทนี้อาจจำเป็นสำหรับการแสดงแบบฟอร์มบางอย่างบนเว็บไซต์ เช่น การส่งแบบฟอร์มการสมัครงาน หรืออนุญาตให้มีการโฆษณานอกเว็บไซต์ของบริษัท

คุกกี้แบบช่วงเวลา

คุกกี้แบบช่วงเวลา คือ คุกกี้ชั่วคราวที่ใช้ในการจดจำผู้ใช้งานระหว่างเข้ามาชมเว็บไซต์ และจะหมดอายุลงเมื่อผู้ใช้งานปิดเว็บเบราว์เซอร์

คุกกี้ถาวร

คุกกี้ถาวร คือ คุกกี้ที่ใช้เพื่อจดจำความชอบของผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์ และจะยังอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของผู้ใช้งาน แม้ว่าผู้ใช้งานจะปิดเบราว์เซอร์ไปแล้ว และหรือเปิดเครื่องใหม่ก็ตาม บริษัทใช้คุกกี้เหล่านี้ ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานเพื่อสร้างรูปแบบการเข้าชม เพื่อที่ว่าบริษัทจะสามารถปรับปรุงฟังก์ชั่นของเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานและผู้อื่นที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของบริษัท คุกกี้เหล่านี้ยังช่วยให้บริษัทสามารถนำผู้ใช้งานไปยังโฆษณาที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ และสามารถวัดประสิทธิผลของฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ และโฆษณาของบริษัทได้ด้วย

การนำคุกกี้ไปใช้สำหรับจุดประสงค์เพื่อการโฆษณา 

คุกกี้ และเทคโนโลยีในการโฆษณา เช่น เว็บบีคอน พิกเซลส์ และแท็กของเครือข่ายโฆษณาแบบไม่ระบุตัวตน ช่วยให้บริษัทนำเสนอโฆษณาที่ผู้ใช้งานน่าจะสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ยังช่วยให้บริษัท เก็บข้อมูลโดยรวมเพื่อตรวจสอบ การศึกษาวิจัย และการจัดทำรายงานด้านประสิทธิภาพสำหรับบริษัทโฆษณา พิกเซลส์ทำให้บริษัทเข้าใจและสามารถปรับปรุงการนำเสนอโฆษณาแก่ผู้ใช้งาน และทำให้บริษัททราบว่าผู้ใช้งานได้รับชมโฆษณาใดไปแล้ว และเนื่องจากเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานอาจจะทำการดึงโฆษณาและเว็บบีคอนได้โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายโฆษณา เครือข่ายเหล่านี้จึงสามารถดู แก้ไข หรือตั้งค่าคุกกี้ของตนเองได้เสมือนกับว่าผู้ใช้งาน เป็นผู้ขอเรียกเว็บเพจจากเว็บไซต์ของเครือข่ายนั้นด้วยตัวเอง

แม้ว่าบริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ในการสร้างโปรไฟล์ของผู้ใช้งานจากประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ ก็ตาม แต่บริษัทใช้ข้อมูลโดยรวมจากเว็บไซต์เหล่านี้ในการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และอิงจากความสนใจของผู้ใช้งาน บริษัทจะไม่นำ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปให้บริษัทโฆษณา ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณานอกไซต์หรือโฆษณาที่แจ้งข้อมูลแก่บุคคลภายนอกได้ โดยการตั้งค่าคุกกี้ในเครื่องของผู้ใช้งาน การตั้งค่านี้มิได้ทำให้โฆษณาหายไปจากหน้าที่ผู้ใช้งานเข้าชม แต่โฆษณาที่ผู้ใช้งานได้รับนั้นจะไม่ได้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน ซึ่งหมายความว่าโฆษณาจะไม่ถูกจับคู่กับความสนใจของผู้ใช้งานที่คุกกี้จัดเก็บเอาไว้นั่นเอง

 

สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของบริษัทนั้น บริษัทจะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจาก YouTube ฝังอยู่ หรือมีลิงก์เชื่อมไปยัง YouTube วีดีโอ หรือลิงก์เหล่านี้ (และเนื้อหาอื่นๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย และบริษัท แนะนำให้ผู้ใช้งาน อ่านดูนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกด้วย

การปฏิเสธ และลบคุกกี้โดยผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นคุกกี้ทั้งหมด หรือคุกกี้บางประเภทที่เว็บไซต์บริษัทกำหนดไว้ให้ผู้ใช้งานได้ โดยคลิกที่ปุ่มตั้งค่าคุกกี้ในเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนความต้องการของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ผู้ใช้งานได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ ของผู้ใช้งาน โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากผู้ใช้งานไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ผู้ใช้งานอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ หากว่าผู้ใช้งานปฏิเสธการใช้คุกกี้ ผู้ใช้งานก็ยังคงสามารถ ที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่

Website Cookies: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Mobile Cookies: http://www.allaboutcookies.org/mobile/index.html 

Internet Advertising Bureau (IAB): http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices 

Network Advertising Initiative (NAI): http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

The Digital Advertising Alliance (DAA): https://digitaladvertisingalliance.org/

ช่องทางในการลบคุกกี้โดยผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆ ตามตัวอย่างที่ระบุบนเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้งานเลือกใช้ตามลิงก์ ดังนี้

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Safari : https://www.whatismybrowser.com/guides/how-to-enable-cookies/safari

Safari for ios : https://support.apple.com/en-us/HT201265

Chrome for android  : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=0 

Chrome for ios : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=0

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายของบริษัท

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานได้เข้าใจและยอมรับ/รับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว