รู้หรือไม่? ประกันชีวิตมี 4 แบบมาตรฐาน

0
9469

ในทุกๆวันเรามีโอกาสที่จะพบเจอความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราได้เสมอ ฉะนั้นเราควรรู้จักวางแผนและหาวิธีรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้น ประกันชีวิต จึงเป็นตัวเลือกที่ดีในแง่ของการเป็นหลักประกันให้คนข้างหลังยามที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับคุณ คอยเยียวยาค่าใช้จ่ายต่างๆยามที่คุณเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ซึ่งถ้าคุณมีทรัพย์สินไม่มากพอความเสี่ยงเหล่านี้ก็จะกระทบถึงความมั่งคั่งของคุณได้เสมอ จึงทำให้เรื่องของการทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือประกันทรัพย์สินเป็นการปกป้องความมั่งคั่ง และทั้งหมดนี้ก็คือหลักการวางแผนทางการเงินนั่นเองครับ
ก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันชีวิต คุณควรทำความเข้าใจก่อนว่า ประกันชีวิตมีกี่แบบ และแต่ละแบบให้ความคุ้มครองต่างกันอย่างไร และจุดประสงค์ของการทำประกันชีวิตของคุณคืออะไร เพื่อจะได้เลือกแผนผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดครับ

ประกันชีวิต แบ่งเป็น 4 แบบทั่วไป ดังนี้ครับ
1.แบบชั่วระยะเวลา (Term Life Insurance) เป็นการประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียว โดยมีระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ยตามที่แต่ละแบบกำหนด เช่น 10/5 10/7 หรือ 10/10 ประกันแบบนี้ไม่มีการสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วย เมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วจึงไม่มีเงินคืนใดๆให้แก่ผู้เอาประกัน ซึ่งประกันแบบนี้มีข้อดีคือจ่ายเบี้ยประกันถูกแต่ได้ทุนประกันสูงครับ
2.แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) เป็นแบบที่เน้นคุ้มครองชีวิตระยะยาว โดยจะจ่ายเบี้ยประกันระยะหนึ่ง แต่มีการคุ้มครองตลอดชีวิต เช่น จ่าย 5 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ซึ่งส่วนมากแบบประกันแบบนี้มักจะให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี โดยถ้าผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่ถึง 99 ปี ก็จะได้รับเงินครบกำหนดสัญญาตามที่ตกลงไว้กับบริษัทประกันครับ
3.แบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) การประกันชีวิตแบบนี้ เป็นการคุ้มครองชีวิตและออมทรัพย์ โดยให้ผลตอบแทนเป็นเงินจ่ายคืนที่แน่นอน ซึ่งเงินจ่ายคืนมักจะบอกเป็น % ของทุนประกัน โดยอาจจะจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ หรือทุกสิ้นปีที่ 3,6,9,12 หรือตามข้อตกลงของบริษัทประกันนั้นๆ ซึ่งประกันแบบนี้มีข้อดีคือได้ผลตอบแทนที่แน่นอนและช่วยฝึกวินัยการออมในระยะยาวครับ
4.แบบบำนาญ (Annuity Insurance) เป็นการประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยต้องการรายได้ในยามชราภาพ โดยเน้นการออมในระยะยาวจนถึงเกษียณ และจะได้เงินคืนหลังเกษียณเป็นรายงวดจนถึงอายุ 85 หรือตามข้อตกลงของบริษัทประกัน การประกันแบบนี้จะแตกต่างจากการประกันชีวิตแบบอื่นๆ เพราะเน้นการออมทรัพย์ไว้เพื่อใช้จ่ายในยามเกษียณ มากกว่าการคุ้มครองชีวิต ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างเงินบำนาญเพื่อการันตีเงินได้หลังเกษียณให้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนลูกหลานครับ

แบบของประกันชีวิตหลักๆนั้นก็มี 4 แบบ ซึ่งแต่ละแบบก็อาจจะมีหมวดหมู่แยกย่อยออกไปอีก ดังนั้นคุณควรศึกษาผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากแบบประกันนั้นๆเพื่อที่จะได้ประกันที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุดครับ